Momentje aub ...

Q&A

Hieronder vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen over Freedelity. Als u niet vindt wat u zoekt, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen (via het contactformulier).

Wat staat er precies op mijn elektronische identiteitskaart?
De gegevens die opgeslagen zijn in de chip van uw elektronische identiteitskaart zijn nagenoeg dezelfde als die op de identiteitskaart zelf, behalve uw adres. Dat wordt enkel digitaal opgeslagen (wat toelaat om het adres te wijzigen zonder een nieuwe kaart te moeten uitgeven). De resterende geheugenruimte wordt gebruikt voor de opslag van uw foto en de verschillende beveiligingscertificaten die de authenticiteit en onschendbaarheid van uw kaart garanderen.
Laatste update:  15/08/2015
Wat leest u op mijn eID en wat slaat u op in uw systeem?
In ons systeem worden de openbare gegevens van uw kaart ingelezen en opgeslagen: dat zijn de gegevens die ook met het blote oog zichtbaar zijn op de rectozijde van uw eID: naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en identiteitskaartnummer. Ook uw thuisadres dat op de chip staat, wordt ingelezen en opgeslagen. Aan al die informatie koppelen we in uw profiel dan uw e-mailadres en gsm-nummer (op voorwaarde dat u toestemming gegeven hebt om dat met ons te delen, wat in geen enkel geval verplicht is). Conform de huidige wetgeving over de bescherming van het privéleven, wordt noch uw foto, noch uw rijksregisternummer ingelezen, verwerkt of opgeslagen. In uw gebruikersaccount bij Freedelity hebt u toegang tot al uw gegevens die we in ons systeem opslaan.
Laatste update:  15/08/2015
Wat schrijft Freedelity naar mijn eID?
We schrijven nooit iets naar de chip van uw eID. We beperken ons tot het lezen van de openbare gegevens van uw kaart en gebruiken die om een unieke sleutel te genereren waarmee we u in ons systeem kunnen identificeren.
Laatste update:  15/08/2015
Kan iemand met mijn eID inbreken op mijn bankrekening?
Nee. Elk gebruik van de eID in het kader van een banktransactie vereist identificatie en authentificatie via de pincode. Zelfs als uw kaart wordt gestolen, heeft de dief ook die code nodig. In het kader van het gebruik van Freedelity worden uw gegevens beschermd tegen eender welke vorm van fraude. Gezien enkel de openbare gegevens van uw kaart gelezen worden, bestaat er geen enkel risico dat de veiligheidscertificaten die uw kaart en identiteit authentificeren gestolen of vervalst worden.
Laatste update:  15/08/2015
Heb ik mijn pincode nodig om Freedelity te gebruiken?
Als gebruiker hebt u nooit uw pincode nodig om een aankoop te doen of deel te nemen aan een getrouwheidsprogramma. U hebt de code daarentegen wel nodig als u uw gebruikersaccount wilt raadplegen (waar u de status vindt van alle getrouwheidsprogramma’s waaraan u deelneemt). Daarvoor gebruikt u een eID-kaartlezer. U kunt bovendien inloggen op uw account met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u automatisch krijgt zodra u toestaat om uw e-mailadres te delen met een van onze commerciële partners.
Laatste update:  15/08/2015
Ik heb mijn pincode verloren of mijn eID is geblokkeerd. Wat moet ik doen?
Als u de pincode van uw eID hebt verloren, als u zich de code niet meer herinnert of als u driemaal de verkeerde code hebt ingevoerd (waardoor uw kaart geblokkeerd is), meldt u zich aan op de dienst Bevolking van uw woonplaats. Of u gebruikt de online applicatie op het adres http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=0, op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, voor een nieuwe afdruk van uw pin- en pukcode (de pukcode wordt gebruikt om uw kaart te deblokkeren indien verschillende pincodes na mekaar zijn ingevoerd). Vergeet niet dat Freedelity u in deze stap in geen enkel geval kan ondersteunen, omdat dit de exclusieve bevoegdheid van de federale en lokale overheid is.
Laatste update:  15/08/2015
Hoeveel zal het gebruik van Freedelity me kosten?
Als gebruiker helemaal niets. Omdat u de elektronische identiteitskaart al in uw bezit hebt, zal ook het gebruik ervan als klantenkaart altijd gratis zijn.
Laatste update:  15/08/2015
Heeft iemand toegang tot mijn medisch dossier met mijn eID?
Sinds 2014 is de SIS-kaart voor de huisartsen, ziekenhuizen en apothekers vervangen door de elektronische identiteitskaart. Die wijziging heeft geen informatie toegevoegd op de chip van uw eID, want het zeer geringe beschikbare geheugen van die chip laat geen bijkomende gegevens toe naast de informatie die al aanwezig is. Enkel uw rijksregisternummer wordt gebruikt door de bevoegde diensten en overheden voor uw identificatie en voor toegang tot uw medisch dossier in de bevoegde databanken. Die toegang is verder strikt beperkt en enkel voor gezondheidsprofessionals. Freedelity behoort daar niet toe, en heeft daarom op geen enkele manier toegang tot die vertrouwelijke informatie.
Laatste update:  15/08/2015
Hoe kan ik weten welke informatie over mij verzameld wordt?
Zodra u inlogt op onze website (met uw eID, of uw gebruikersnaam en wachtwoord), hebt u toegang tot uw gebruikersprofiel. Daarin krijgt u een duidelijk overzicht van alle informatie die wordt verzameld in het kader van uw gebruik van Freedelity. Sommige van deze gegevens (zoals de informatie die op de kaart verzameld wordt) kunnen niet gewijzigd worden. Andere gegevens (uw wachtwoord, e-mailadres en gsm-nummer, als u die gedeeld hebt) zijn altijd aanpasbaar.
Laatste update:  15/08/2015
Wat gebeurt er als ik mijn identiteitskaart verlies of als die gestolen wordt?
Als uw kaart zou verdwijnen, verandert er niets. Nadat u aangifte van verlies of diefstal gedaan hebt, krijgt u een nieuwe kaart. Het is dan voldoende om de nieuwe kaart in te voeren in de terminal van een van onze commerciële partners, of om ermee in te loggen op uw persoonlijke account. Op die manier wordt de kaart automatisch geactiveerd in ons systeem en vindt u onmiddellijk op een overzichtelijke manier al uw gespaarde punten. Bovendien zal de oude kaart in ons systeem automatisch geblokkeerd worden zodra de nieuwe voor de eerste keer gebruikt wordt.
Laatste update:  15/08/2015
Kan de handelaar me zomaar een document doen ondertekenen?
Nee. Op dezelfde manier als we bankfraude vermijden, vereist een elektronische handtekening van een document expliciet de pincode. Aangezien u deze code nooit moet invoeren omdat u uw eID gebruikt om aankopen te doen, bestaat er geen enkel risico dat u zomaar eender welk document moet ondertekenen.
Laatste update:  15/08/2015
Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens controleren?
In uw persoonlijke gebruikersaccount kunt u zelf de verschillende voorgestelde communicatiekanalen tussen de handelaars en de gebruikers (de-)activeren: met de post, e-mailadres of gsm-nummer. U hoeft enkel in te loggen op uw gebruikersaccount en de respectieve pictogrammen aan of uit te vinken en de wijziging is meteen actief. Bovendien kunt u uw instellingen aanpassen per handelaar. Bijvoorbeeld: u hebt een handelaar uw akkoord gegeven om uw postadres te gebruiken, een andere enkel uw gsm-nummer en een derde uw e-mailadres. Op elk moment kunt u een van deze kanalen deactiveren.
Laatste update:  15/08/2015
Waarom vraagt een handelaar me of ik mijn e-mailadres wil delen?
Standaard is er voor toegang tot uw gebruikersaccount een eID-kaartlezer nodig. Als u geen kaartlezer hebt, of u wilt zonder kaartlezer toegang tot uw account, volstaat het om uw e-mailadres te delen met eender welke van onze commerciële partners. U krijgt dan onmiddellijk een e-mail met een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen zonder uw eID.
Laatste update:  15/08/2015
Als ik mijn e-mailadres aan een handelaar geef, hebben alle handelaars er dan toegang toe?
Nee, helemaal niet. De informatie die door een handelaar verzameld wordt - waaronder uw e-mailadres - kan enkel door die handelaar zelf gebruikt worden. Het gebruik van Freedelity is lokaal beveiligd, zodat elke handelaar enkel toegang heeft tot de gegevens van zijn eigen klanten, en nooit tot die van de klanten van andere deelnemende handelaars. Hoe het ook zij, u hebt op elk moment de mogelijkheid om de communicatiekanalen naar keuze, handelaar per handelaar en kanaal per kanaal, te deactiveren. Hoewel deze maatregelen al bijzonder grondig zijn, hebben we toch een extra beveiliging ingebouwd: de handelaar krijgt nooit toegang tot uw exacte e-mailadres. In feite gaat het om een virtueel e-mailadres in ons systeem dat we de handelaar bezorgen. Bij elk bericht dat verstuurd wordt, kijken we eerst na of u uw akkoord gegeven hebt dat er op die manier met u contact opgenomen wordt. Als dat niet het geval is, wordt de communicatie onmiddellijk geannuleerd.
Laatste update:  15/08/2015
Slaan jullie het rijksregisternummer op?
Nee, helemaal niet. Conform de huidige wetgeving slaan we het rijksregisternummer niet op en gebruiken we het niet.
Laatste update:  15/08/2015
Kan mijn doen en laten per satelliet gevolgd worden met de eID?
De techfreaks moeten we helaas teleurstellen ... Nee! Helaas. De technologie in de elektronische identiteitskaart is nog niet krachtig genoeg om er een gps-chip in te installeren of verbinding te maken met een satelliet. Ja ja, geef maar toe dat u teleurgesteld bent ...
Laatste update:  15/08/2015
Hoe kan ik mijn recht op inzage/verwijdering van mijn gegevens opeisen?
In lijn met de wetgeving hebt u recht op toegang tot al uw gegevens en een overzicht van hoe ze gebruikt worden in het kader van het gebruik ervan in ons systeem. Via uw gebruikersaccount kunt u naar keuze uw gegevens aanpassen als die aanpasbaar zijn. U hebt bovendien het recht om te vragen om al uw gegevens volledig te verwijderen uit ons systeem. Dat kunt u doen via de post, door een recto kopie van uw identiteitskaart naar onderstaand adres te sturen, of via e-mail naar het adres vieprivee@freedelity.be. In beide gevallen verwijderen we uw gebruikersaccount binnen een periode van 30 dagen. Uw correspondentie per post stuurt u naar:

Freedelity NV,
Suppression de compte utilisateur
70 rue du panier vert, bt 2,
1400 Nivelles,
Belgium
Laatste update:  08/02/2016

Inloggen