Data Quality

De kwaliteit van de consumentengegevens is in veel gevallen van groot belang: mailings, analyse van de aantrekkingszones, analyse van de consumentenprofielen, regionale communicatieplannen,... Het bijwerken van consumentengegevens is daarom belangrijk. Naar schatting verhuist elk jaar 7 à 8% van de Belgische bevolking.

Naast complexe algoritmes beschikt Freedelity over een grote dynamische database.

80%

van de Belgische volwassenen

1 400 000

uitlezen van identiteitskaarten per maand

80%

verhuizingen in België in 2022

DataQuality

De behoeften waaraan wordt voldaan:

 • Elke consument die bekend is in uw CRM-oplossingen, marketingdatabases en informatiesystemen (KYC) correct identificeren;
 • De verwerkte persoonsgegevens valideren, corrigeren en aanvullen;
 • Het sociaal-demografische profiel van uw cliënteel en uw aantrekkingszones opstellen;
 • De transparantie garanderen ten opzichte van de betrokken consumenten.

Data quality: audit van bestanden

Laat je consumentendatabase auditeren

Het proces valt onder een Data Protection Agreement (DPA) die vertrouwelijkheid, naleving van de GDPR en een zeer veilige verwerking van uw gegevens garandeert. Deze audit biedt u een zeer nauwkeurige beoordeling van de kwaliteit en volledigheid van de persoonlijke gegevens die worden verzameld in uw bedrijfsapplicaties en managementsystemen.

Aspecten van de contrôle:

 • De kwaliteit van de formulering van de postadressen;
 • De identificatie van de mensen die niet meer op het vermelde adres wonen;
 • De correcties van voor- en achternamen evenals de vaak voorkomende omwisseling van de velden ‘achternaam’ en ‘voornaam’;
 • De validering van de geboortedata en de geslachtscodes;
 • Het aantal dubbels in uw bestanden;
 • De mogelijkheid tot groepering van personen in de vorm van ‘woongroepen’ (mensen die onder hetzelfde dak wonen);
 • De mogelijkheid tot kwalificatie van uw gegevens met informatie zoals:
  • De segmentatie van Dividuals;
  • Breedtegraden/lengtegraden en statistische sectorcodes;
  • Leeftijdscategorieën.

Validering en verbetering van persoonsgegevens

Het logische vervolg op de audit van uw bestand is dat er correcties worden voorgesteld. Of deze correcties nu in realtime worden uitgevoerd of door het verwerken van batches van records.

 • Validering van de aanwezigheid van deze mensen in de Freedelity-database;
 • Toekennen van een unieke identificatiecode en detectie van dubbels;
 • Correctie van de voor- en achternamen evenals de omwisseling van de voor- en achternaam;
 • Validatie/kwalificatie van de geslachtscode en taal;
 • Validatie van de geboortedatum;
 • Identificatie van de personen die niet meer op het opgegeven adres wonen;
 • Correctie van adresfouten (bijvoorbeeld: ontbrekend busnummer);
 • Voorstel van nieuwe postadressen bij een verhuizing (recentere adressen dan die in uw bestanden);
 • Voorstel van een 'wooncel' identificatiecode;
 • Standardisatie van de inhoud van de e-mail- en telefoonvelden.